Μενού Κλείσιμο

2000 – Εκδηλώσεις

Εγκαίνια τής έκθεσης Φωτογραφίας Τσιγγάνων που οργανώνει η Γνωμοδοτική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας τού Υπουργείου Πολιτισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εγκαίνια τής Έκθεσης Ζωγραφικής τής ζωγράφου Heidi Bauerle με θέμα την Αθήνα και παρουσίαση τού λευκώματος ζωγραφικής “Αθήνα – Εντυπώσεις”

“Η ανάγνωση στα Ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία. Οι πίνακες τού Κλεόβουλου 1819 και οι πίνακες των Παρισίων 1839”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ