Μενού Κλείσιμο

2000 – Εκδηλώσεις

“Η Παιδαγωγική στην Χαραυγή του Νέου Αιώνα”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

“Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός”, “Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη” και “Προοπτικές τού Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία και το Τρίτο Πρόγραμμα τής ΕΡΑ τιμούν προσωπικότητες τής πνευματικής ζωής

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ