Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός”, “Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη” και “Προοπτικές τού Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη”

Παρουσίαση τής Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού “Νίκος Πουλαντζάς”. Θα παρουσιαστούν τα βιβλία: “Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός”, “Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη” και “Προοπτικές τού Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη”. Θα μιλήσουν: ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος – πρόεδρος τού Συνασπισμού, ο κ. Δημήτρης Φατούρος – πρώην υπουργός Παιδείας και η κ. Μαρία Πετμετζίδου- καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ