Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

Εγκαίνια τής έκθεσης Φωτογραφίας Τσιγγάνων που οργανώνει η Γνωμοδοτική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας τού Υπουργείου Πολιτισμού

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου.Ώρες λειτουργίας: 10.00 -14.30 και 18.30 -21.30. Σάββατο: 10.00-14.30.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ