Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Τα μοιρολόγια: Ελληνικά δημοτικά τραγούδια”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Guy Saunier με τίτλο:
“Τα μοιρολόγια: Ελληνικά δημοτικά τραγούδια”.
Θα μιλήσουν: ο κ. Μιχάλης Μερακλής – Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Βάλτερ Πούχνερ –
Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ