Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2000
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

“Η ανάγνωση στα Ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία. Οι πίνακες τού Κλεόβουλου 1819 και οι πίνακες των Παρισίων 1839”

Παρουσίαση τού βιβλίου τής κ. Αθανασίας Αβδάλη με τίτλο:
“Η ανάγνωση στα Ελληνικά αλληλοδιδακτικά σχολεία. Οι πίνακες τού Κλεόβουλου 1819 και οι πίνακες των Παρισίων 1839”.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ