Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Σάμος, πατρίδα μου”

Παρουσίαση τού βιβλίου με τίτλο: “Σάμος, πατρίδα μου”, έκδοση τού Υπουργείου Αιγαίου και τού Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου “Νικόλαος Δημητρίου”. Θα μιλήσει ο κ. Νίκος Μάργαρης – καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”