Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981”

Παρουσίαση των πρακτικών τού Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών στο Βερολίνο με τίτλο: “Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ