Μενού Κλείσιμο

2009 – Εκδηλώσεις

39ο Ποιητικό Βήμα σε έναν αντιποιητικό κόσμο με θέμα: «Παυλίνα Παμπούδη εικόνες με Λόγο και χωρίς λόγια, ποίηση & ζωγραφική»

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρουσίαση κοινής καμπάνιας ευαισθητοποίησης τής Ύπατης Αρμοστείας τού ΟΗΕ  για τους Πρόσφυγες και τού Υπουργείου Εξωτερικών

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Η κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας στην Ελλάδα: αναγκαιότης και προοπτικές»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

«Η ιδιωτική δημοκρατία – Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

«είμαι ένας άνθρωπος που βελτιώνεται»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α.) – Μ.Κ.Ο. Έκφραση II

«Το Design στην Ελλάδα τού 21ου αιώνα»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS – ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

19η Έκθεση Σπουδαστών τού Ομίλου Intergraphics

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS – ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Απόηχοι της Πέτρας και του Σφυριού …Περί Πετρογέφυρων»

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.)