Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 16 Ιουνίου 2009
Ώρα 13.30
Αίθουσα Λόγου

«Πέρα από το Κράτος» (Oltre lo Stato)

Παρουσίαση βιβλίου τού Sabino Cassese, καθηγητή Πανεπιστημίου και δικαστή τού Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Ομιλητές οι: Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργός Εσωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, βουλευτής, τ. υπουργός, Φώτης Κουβέλης, βουλευτής, τ. υπουργός, τ. πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ