Μενού Κλείσιμο

2009 – Εκδηλώσεις

Παρουσίαση τής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Αδειοδότησης για την αναπαραγωγή μικρού μέρους έργων τού λόγου

ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου)

«Ιστορική Μυθοπλασία και Πραγματικότητα: Το κίνημα των νέων στη δεκαετία τού ΄60»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.) – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

«Η Γραφολογία στην υπηρεσία τής επιστήμης και στην καθημερινή ζωή»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)

«Κρήτη μου»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Κρίση: Οικονομία και κοινωνία – συνολικές προοπτικές»

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ