Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η Γραφολογία στην υπηρεσία τής επιστήμης και στην καθημερινή ζωή»

Ομιλήτριες οι κ.: Μάντη Ιατρού-Βρυζάκη, πρόεδρος τού Ελληνικού Ινστιτούτου Γραφολογίας, ψυχολόγος, αναλυτική γραφολόγος, Αλεξάδρα Σιγάλα, αναλυτική γραφολόγος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)