Μενού Κλείσιμο

2009 – Εκδηλώσεις

«Μπαμπίνη: αρχαίαι Φοιτίαι»

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF

«Με τον έρωτα περνάει ο καιρός, με τον καιρό περνάει ο έρωτας»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

«Η ανάγκη τού ανήκειν. Ομαδικότητα και συγκρούσεις στις ομάδες. Μια ψυχοδυναμική προσέγγιση»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

«Το αθάνατο κρασί τού εικοσιένα. Διαλογισμοί για την ανθρωπιστική διάσταση τής εθνικής ελευθερίας»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗ

Έκθεση και εκδήλωση με θέμα: «Η λογοτεχνία στην Κατοχή»

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Το Μεσολόγγι κοιτίς τής ελευθερίας»

ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Η ΕΞΟΔΟΣ» – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

«Η εκθρόνιση τής γης – Η διαπάλη τού γεωκεντρικού με το ηλιοκεντρικό σύστημα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ