Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»

Εγκαίνια έκθεσης.
Στα πλαίσια τής 20ής επετείου τού εκπαιδευτικού προγράμματος τής UNICEF για τα Δικαιώματα των Παιδιών, οι μικροί μαθητές από σχολεία όλης τής χώρας, μέσα από ομαδικές εργασίες (αφίσες, βιβλία και εφημερίδες) εκφράζουν τις ανησυχίες, τις απόψεις και τα όνειρά τους για θέματα που τα αφορούν άμεσα.
Διάρκεια έκθεσης: 19 – 27 Νοεμβρίου 2009.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF