Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

Έκθεση και εκδήλωση με θέμα: «Η λογοτεχνία στην Κατοχή»

Ομιλητές: Μανώλης Γλέζος, Γιάννης Δάλλας, ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής Αρχαίων Λυρικών, ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αγγέλα Καστρινάκη, αναπλ. καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου Κρήτης, πεζογράφος, Κέλη Δασκαλά, διδάσκουσα Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Τμήματος Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης, Γεώργιος Δολιανίτης, εκπαιδευτικός, πρώην Σχολάρχης.
Στην Αίθουσα Τέχνης θα λειτουργεί  παράλληλη έκθεση με τίτλο: «Λογοτεχνικές εκδόσεις 1941-1944» από τη Βιβλιοθήκη τού Γεωργίου Δολιανίτη.
Διάρκεια έκθεσης:19-30 Οκτωβρίου 2009.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ