Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η ανάγκη τού ανήκειν. Ομαδικότητα και συγκρούσεις στις ομάδες. Μια ψυχοδυναμική προσέγγιση»

Παρουσίαση βιβλίου τής Αθηνάς Μαρούδα-Χατζούλη, επίκ. καθηγήτριας τού Τμήματος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ομιλητές: Ματθαίος Γιωσαφάτ, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, πρόεδρος τής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας, Δημήτρης Δημηρούλης, καθηγητής τού Τμήματος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας, Θανάσης Τζαβάρας, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ