Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Κρίση: Οικονομία και κοινωνία – συνολικές προοπτικές»

Επιστημονική ευθύνη και συντονισμός τής εκδήλωσης: Νίκος Μουζέλης, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας τού London School of Economics. Προλογίζει ο πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης.
Ομιλητές οι κ.: Κώστας Βεργόπουλος, Γιώργος Παγουλάτος, αναπλ. καθηγητής τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος τού ΕΛΙΑΜΕΠ.
Θα λειτουργεί παράλληλη έκθεση βιβλίου με διάρκεια από 10 έως 20/3/2009.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ