Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009
Ώρα 13.00
Αίθουσα Λόγου

Παρουσίαση κοινής καμπάνιας ευαισθητοποίησης τής Ύπατης Αρμοστείας τού ΟΗΕ  για τους Πρόσφυγες και τού Υπουργείου Εξωτερικών

Ομιλητές: Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος  Τσαρμπόπουλος, επικεφαλής τού Γραφείου στην Ελλάδα τής Ύπατης Αρμοστείας τού ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ