Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Η κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας στην Ελλάδα: αναγκαιότης και προοπτικές»

Εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή την έκδοση τού βιβλίου που επιμελήθηκε ο Ανδρέας Μαλάτος, δρ Νομικής με τίτλο «Κώδικας Αθλητικής Νομοθεσίας».
Θα απευθύνει χαιρετισμό ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης.
Ομιλητές: Νικόλαος Κλαμαρής, καθηγητής τού Τμήματος Νομικής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστείδης Καμάρας, δικηγόρος, Αθανάσιος Ρουμπής, πρώην αθλητικός δικαστής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ