Μενού Κλείσιμο

2006 – Εκδηλώσεις

Ημερίδα με θέμα: «Προτάσεις για τη διδασκαλία τής αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)

Β’ Ημέρα τού συμποσίου Θεατρολογίας και Σημειολογίας Θεάτρου με θέμα: «Η δραματοποίηση τής τρέλας και η σκηνική πραγμάτωση»

ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΙΓ’ διήμερο συμπόσιο Θεατρολογίας και Σημειολογίας Θεάτρου με θέμα: «Η δραματοποίηση τής τρέλας και η σκηνική πραγμάτωση»

ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

«Διαγλωσσικές επιδράσεις στην αγγλική και η συμβολή τής ελληνικής γλώσσας»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ

Παρουσίαση αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικής Λυκείου

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών ειδικότητας Γραφιστών. Επίδειξη “Face Painting” -Τομέας Αισθητικής, διακρίσεις- απονομές βραβείων 2005-2006

ΙΕΚ ΔΟΜΗ

«Οι αμείβοντες (ψαροκόκαλο) και το ειδώλιο τού Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης»

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάριο με θέμα: «Εισοδηματική κατάσταση στον αγροτικό τομέα-Πιθανή σχέση με την παιδική εργασία»

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών Συντηρητών Έργων Τέχνης και Τεχνικών κινούμενης εικόνας (3D Animation)

ΙΕΚ ΔΟΜΗ

«Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΙΝΑΡΑΔΙΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παρουσίαση εργασιών ειδικότητας Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής – Κουκλοθέατρο

ΙΕΚ ΔΟΜΗ