Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Ψηφιακά δίκτυα, γνώση και δημόσια πολιτική»


Παρουσίαση βιβλίου τής Περσεφόνης Ζέρη.
Ομιλητές οι κ.:
Ηλίας Κατσούλης, καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας,
Νίκος Μπακουνάκης, επίκουρος καθηγητής Δημοσιογραφίας τού Παντείου Παν/μίου, Περσεφόνη Ζέρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού τού Παντείου Παν/μίου, Στέφανος Ροζάνης, διδάσκων Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού τού Παντείου Παν/μίου.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ