Μενού Κλείσιμο

2006 – Εκδηλώσεις

«Οι ενωμένες πολιτείες τής Ευρώπης. Μανιφέστο για μια νέα Ευρώπη»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

«Χριστιανική Βοιωτία τόμος Α’»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ανατολική Μεσόγειος – Πολιτική και οικονομική σημασία μιας θάλασσας (1815-1914)»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς Σύνταγμα; Απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

«Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία. Θέσεις και αντιθέσεις»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ

«Πανεπιστημιακό Άσυλο: κοινωνικο-πολιτικές και εγκληματολογικές προεκτάσεις»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣ. Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Εκδήλωση στη μνήμη τού Carl Orff με θέμα: «Η αναζήτηση τής αυθεντικής κίνησης ως κινητήριας δύναμης στη μουσική ερμηνεία και στην παιδαγωγική αντίληψη»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΥΘΜΟΙ» – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CARL ORFF

Σεμινάριο με θέμα: «Το έργο τής Επιτροπής για τα Δικαιώματα τού Παιδιού»

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Προκλήσεις Διακυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ

Ημερίδα με θέμα: «Κακοποίηση: ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζει φύλο, ηλικία και κοινωνικές ομάδες»

MEDITERRANEAN COLLEGE