Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Απριλίου 2006
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Προκλήσεις Διακυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά»


Παρουσίαση βιβλίου.
Ομιλητές οι κ.: Αντώνης Σαμαράς, ευρωβουλευτής Ν.Δ., Κωνσταντίνος Υφαντής, αναπλ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος ΕΚΕΜ, Αριστείδης Χατζής, επίκ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάσχος Μανδραβέλης, δημοσιογράφος, Ανδρέας Σιδέρης, εκδότης. Συντονίζει η κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, συντονίστρια τού Τομέα Εκδόσεων και Ερευνητικών Προγραμμάτων τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ