Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 17 Απριλίου 2006
Ώρα 17.00-22.00
Αίθουσα Λόγου

Εκδήλωση στη μνήμη τού Carl Orff με θέμα: «Η αναζήτηση τής αυθεντικής κίνησης ως κινητήριας δύναμης στη μουσική ερμηνεία και στην παιδαγωγική αντίληψη»


Ο Γιώργος Χατζηνίκος ομιλεί για τη φιλία του με τον Carl Orff και τη συγγένεια των μουσικοπαιδαγωγικών και μουσικοφιλοσοφικών τους αρχών. Αναπτύσσει την προσωπική μουσική του προσέγγιση με παραδείγματα ερμηνείας τού ιδίου και με τη συμμετοχή νέων ενδιαφερομένων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΡΥΘΜΟΙ» – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CARL ORFF