Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2006
Ώρα 16.00-18.00
Αίθουσα Λόγου

Σεμινάριο με θέμα: «Εισοδηματική κατάσταση στον αγροτικό τομέα-Πιθανή σχέση με την παιδική εργασία»

Θα μιλήσει η κ. Καλλιόπη Παχάκη. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ