Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 17 Ιουνίου 2006
Ώρα 9.00-14.00
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Προτάσεις για τη διδασκαλία τής αγγλικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο»


Ομιλητές οι κ.:
Βίκυ Κουή, Χρ. Αγιακλή, Μ. Βιβίτσου, Β. Χαρτζουλάκης, Άννα Σιγανού, Ρόζα Αντωνακάκη, Ευαγγελία Χατζημιχαήλ, Γιώτα Γκουντή, Ελένη Παπαλελούδη, Μαρία Χαρίτου. Κατά τη διάρκεια τής ημερίδας θα λειτουργεί έκθεση ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)