Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Διαγλωσσικές επιδράσεις στην αγγλική και η συμβολή τής ελληνικής γλώσσας»

Παρουσίαση βιβλίου τού Δρα Γιώργου Καναράκη, καθηγητή τού Πανεπιστημίου Charles Sturt Αυστραλίας.
Ομιλητές οι κ.: Δρ Νικόλαος Κοντοσόπουλος, φιλόλογος-διαλεκτολόγος, πρώην διευθυντής τού “Κέντρου Συντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής νέας ελληνικής γλώσσης” τής Ακαδημίας Αθηνών, Αντώνης Σακελλαρίου, επίκουρος καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτης Κριμπάς, λέκτορας τού Τμήματος Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ο συγγραφέας τού βιβλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ