Μενού Κλείσιμο

2019 – Εκδηλώσεις

«Ο Αμερικανός ιατρός Samuel Gridley Howe (1801-1876) Ήρως της Ελληνικής Επαναστάσεως, Φιλάνθρωπος-Ευεργέτης στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ»

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Διευρύνοντας τη Θεωρία Μετασχηματισμού: Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

«Τιμητική εκδήλωση για τον Νικόλαο Χρ. Αλιπράντη»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Εκλαϊκευμένη ιατρική ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών με ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα στην ψηφιακή εποχή»

Αρμονία & Ζωή

«Εκλαϊκευμένη ιατρική ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών με ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα στην ψηφιακή εποχή»

Αρμονία & Ζωή