Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Πρωτόγονη επανάσταση»

Αρματολοί και κλέφτες (18ος – 19ος αι.)
Παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Ι. Ασδραχά.
Ομιλητές:
Σ. Αναγνωστοπούλου, Ιστορικός, αναπ. Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,
Ν. Θεοτοκάς, Ιστορικός, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Β. Καρδάσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκδόσεων ΕΑΠ,
Α. Λιάκος, Ιστορικός, ομ. Καθηγητής Παν. Αθηνών,
Θ. Μηνάς, Επιμελητής Εκδόσεων ΕΑΠ,
Γ. Σωτηρέλης, Συνταγματολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συντονίζει η Μικέλα Χαρτουλάρη, Δημοσιογράφος – κριτικός λογοτεχνίας

Εκδόσεις ΕΑΠ