Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 1 Ιουνίου 2019
Ώρα 10.00-18.00
Αίθουσα Λόγου

«Εκλαϊκευμένη ιατρική ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών με ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα στην ψηφιακή εποχή»

Ομιλητές:
10.00 – 13.30
Γ. Μαστοράκος, Γ. Κάσση, Κ. Φαινέκος
Ι. Ηλίας, Γ. Σκιτζή, Λ. Ντούντας, Ε. Βλάχου
Λίνα Πάσχου, Ελίνα Ελ. Ντέικ, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
Ρίζου Σταυρούλα
14.30 – 18.30
Ο. Καχρίλας, Ν. Σταθόπουλος, Βασίλειος Γαρίδας
Μαρία Ζαφείρη, Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Αγγελική Κουτζάμπαση
Μ. Πέππα, Βασίλειος Παπαμίκος, Μαρίνα Μελισσουργού,
Αντωνία Μανούσου, Τσαχαλίνα Θεοφανεία, Μανέα Σοφία

Αρμονία & Ζωή