Μενού Κλείσιμο

2019 – Εκδηλώσεις

«Βήματα μπρος και πίσω για τη Θρησκευτική ελευθερία και τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας»

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

«Ακαρνανικόν Αρχείον»

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

«Ο Βενιαμίν Λέσβιος, οραματιστής και θεμελιωτής της ελευθερίας των Ελλήνων»

Μικρή Βιβλιοθήκη Διδασκάλων του Γένους

«Διαλέξεις Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ»

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Οι Σύγχρονες εξελίξεις στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις µετά τον Ν 4412/2016»

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

«Η Μακρύνεια στον ευρύτερο χώρο της Αιτωλίας –Μέρος δεύτερο»

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΑΝ.ΣΥ) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Ανεπιθύμητο παρελθόν» Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό αι. και η καταστροφή τους

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ