Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Διαλέξεις Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ»

α) «Τα μεταλλεία του Λαυρίου. Από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα»
Ομιλητής: Αθανάσιος Κατερινόπουλος
β) «Οι ορυκτές πρώτες ύλες της Ελλάδος-Σημαντικό δυναμικό και δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης-Συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας»
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών