Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Η κρίση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ »

Συζήτηση με αφορμή την έκδοση του συλλογικού τόμου (επιμ. Α. Μεταξάς)
Ομιλητές:
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
Ευάγγελος Βενιζέλος, τ.Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ
Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Χρήστος Ράμμος, Πρόεδρος ΑΔΑΕ, επίτιμος Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε.
Αντώνης Μεταξάς, επίκ. καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, ΕΚΠΑ/ TU Berlin
Συντονίζει ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος,
Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ