Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Κοινωνική και Πολιτισμική ενσωμάτωση»

Έκθεση Φωτογραφίας Εφήβων και Απονομή διπλωμάτων
Ομιλητές:
Αντιγόνη Λυμπεράκη, Fredric Roberts
Παρουσίαση από τους εφήβους της εμπειρίας τους στο εργαστήριο φωτογραφίας και προβολή βίντεο.

ΜΚΟ SolidarityNow και Ίδρυμα Fredric Roberts