Μενού Κλείσιμο

1997 – Εκδηλώσεις

“Η Τέχνη στη γλώσσα τού Κεβέδο και τού Ρόχας”

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “MIGUEL DE CERVANTES”

Ευρωπαϊκό Συνέδριο: “Το μαθητικό θέατρο ως μέσο διαμόρφωσης ενός κοινού πολιτισμικού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών”

“Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στη Θράκη”

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Συνέδριο: “Το μαθητικό θέατρο ως μέσο διαμόρφωσης ενόςκοινού πολιτισμικού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών”

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής : “Σύγχρονοι Θρακιώτες ζωγράφοι” 7-16 Απριλίου 1997

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον Όμηρο στο 2000 μ.Χ.-Λόγος Ελληνικός”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ημερίδα με θέμα: “Διδασκαλία τής Γλώσσας: Έρευνα και καινοτομίες”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

“Ιστορία και Πολιτισμός” και “Θεσσαλονίκη: εικονογραφημένη Ιστορία των Δρόμων 1920-1960”

UNIVERSITY STUDIO PRESS

“Μέγας Αλέξανδρος. Ένας ιδιοφυής” και “Φίλιππος ο Μακεδών”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ

“Η Ιστορική Πορεία των Ελληνοποντίων”-“Βασιλικοί Τάφοι στη Βακτριανή”-“Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά”-“Οι Εξισλαμισμοί τής Μ.Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί τού Πόντου”-“Ο Ελληνισμός τής Βόρειας Θράκης και τού Θρακικού Εύξεινου Πόντου”-“Από τον Πόντο στην Ελλάδα”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ