Μενού Κλείσιμο

1997 – Εκδηλώσεις

Έναρξη ειδικών σεμιναρίων πωλητών βιβλίων τής Στοάς τού Βιβλίου

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ