Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Τα κεραμεικά” τού Ελληνικού χώρου 1750-1930″

Διάλεξη τής επίκουρης καθηγήτριας τής Λαογραφίας τού
Παν/μίου Αθηνών κυρίας Κατερίνας Ζωγράφου-Κορρέ με θέμα:
“Τα κεραμεικά” τού Ελληνικού χώρου 1750-1930″.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ