Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 1997
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Ο αιώνας τελείωνε στην κόψη”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Αριστοτέλη Νικολαϊδη
“Ο αιώνας τελείωνε στην κόψη”. Διαβάζουν, παρουσιάζουν οι κ.κ.
Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αλέξης Αργυρίου, Αλέξης Ζήρας, Ηρακλής Παπαλέξης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ