Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 14 Απριλίου 1997
Ώρα 9.30-18.00
Αίθουσα Λόγου

Ευρωπαϊκό Συνέδριο: “Το μαθητικό θέατρο ως μέσο διαμόρφωσης ενόςκοινού πολιτισμικού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών”

Θεματικοί άξονες : Θέατρο και Παιδαγωνική στην Ευρώπη : Απολογισμός και Προοπτικές.Το θέατρο στο Σχολείο : Τέχνη και/ή Μάθηση. Ο ρόλος των συναντήσεων Μαθητικού Θεάτρου στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής συνείδησης.Το θέατρο “των άλλων” στις διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτισμικές παραδόσεις.
Σε αναζήτηση κοινών ευρωπαϊκών στρατηγικών για την εισαγωγή και αναβάθμιση τής θεατρικής πρακτικής στο σχολείο.