Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 28 Μαρτίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Ιστορία και Πολιτισμός” και “Θεσσαλονίκη: εικονογραφημένη Ιστορία των Δρόμων 1920-1960”

Παρουσίαση τής εκδοτικής σειράς “Ιστορία και Πολιτισμός” και “Θεσσαλονίκη: εικονογραφημένη Ιστορία των Δρόμων 1920-1960”. Τα βιβλία θα παρουσιάσουν: ο αντιπρόεδρος τού Ιδρύματος Γ. Παπανδρέου, καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης κ. Παύλος Πετρίδης, ο αναπλ. καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσ/κης κ. Γιώργος Αναστασιάδης και ο οικονομολόγος διδάκτωρ Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσ/κης κ. Ευάγγελος Χεκίμογλου.

UNIVERSITY STUDIO PRESS