Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 26 Μαρτίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Η Ιστορική Πορεία των Ελληνοποντίων”-“Βασιλικοί Τάφοι στη Βακτριανή”-“Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά”-“Οι Εξισλαμισμοί τής Μ.Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί τού Πόντου”-“Ο Ελληνισμός τής Βόρειας Θράκης και τού Θρακικού Εύξεινου Πόντου”-“Από τον Πόντο στην Ελλάδα”

Παρουσίαση των βιβλίων: Θεοχάρη Κεσσίδη, “Η Ιστορική Πορεία των Ελληνοποντίων”, Βίκτωρα Σαριγιαννίδη “Βασιλικοί Τάφοι στη Βακτριανή”, Αθανασίου Καραθανάση, “Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά”, Κωνσταντίνου Φωτιάδη “Οι Εξισλαμισμοί τής Μ.Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί τού Πόντου”, Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου “Ο Ελληνισμός τής Βόρειας Θράκης και τού Θρακικού Εύξεινου Πόντου”, Μαρίας Βεργέτη “Από τον Πόντο στην Ελλάδα”.
Ομιλητές οι κ.: ο καθηγητής τού Παν/μίου τής Μόσχας και τής Πετρούπολης κ. Θεοχάρης Κεσσίδης και η λέκτορας τού Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης κ. Μαρία Βεργέτη.
Συντονιστής ο αναπλ. καθηγητής τού Παν/μίου Θεσσαλονίκης
κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ