Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 9

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2009

Πρόγραμμα ου κύκλου

Μανόλης Κορρές, Καθηγητής Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών