Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

1 Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο
Γιατί διδάσκουμε τη γλώσσα στο σχολείο; – Πώς μαθαίνουμε τη γλώσσα; -Γλώσσα και σκέψη – Γλώσσα και παιδεία -Το πρόγραμμα PΤSA -Τρόποι εξέτασης των γλωσσικών γνώσεων – Το μάθημα της έκθεσης

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

2 Επικοινωνιακή μέθοδος
Από τη λέξη στο κείμενο – Παραγωγή και πρόσληψη της γλώσσας – Η γλώσσα στις πρακτικές εφαρμογές της – Δημιουργία κειμένων – Γλωσσική ανάλυση και αξιολόγηση κειμένου

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

3 Χρειάζεται η διδασκαλία τής γραμματικής και τού συντακτικού στο σχολείο;
Δομολειτουργική προσέγγιση – Τα τρία ρω τής γλώσσας – Μέρη τού λόγου (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα κ.λπ.) και επικοινωνία

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

4 Τα βιβλία διδασκαλίας της γλώσσας
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό Σχολείο) – «Σκέπτομαι και γράφω» –
Η διδασκαλία της γραμματικής και της σύνταξης- Καλλιέργεια προφορικού λόγου
– Εμπλουτισμός λεξιλογίου – Τα σχολικά βιβλία της γλώσσας

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

5 Τα βιβλία διδασκαλίας της γλώσσας
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο) – Γραμματικοσυντακτική διδασκαλία – Λεξιλόγιο – Σημασιολογικό – Ετυμολογικό – Επεξεργασία κειμένου -Επικοινωνιακή ανάλυση -Χρήση βιβλίων αναφοράς (λεξικών, γραμματικών) -Τα σχολικά βιβλία γλώσσας Γυμνασίου – Λυκείου

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr