Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κώστας Στάικος

Ιστορικός τού βιβλίου, αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων

Κώστας Στάικος, συντονιστής τής ενότητας

 

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Κώστας Στάικος
Το βιβλίο και η βιβλιοθήκη στον ελληνικό κόσμο
Δημόσιες, ακαδημαϊκές και προσωπικές βιβλιοθήκες και συλλογές βιβλίων από την εποχή των φυσικών φιλοσόφων, τού Πυθαγόρα και τού Φερεκύδη ως τα τους αλεξανδρινούς χρόνους. Οι μνημειακές βιβλιοθήκες της Περγάμου και της Αλεξανδρείας.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Κώστας Στάικος
Το βιβλίο και η βιβλιοθήκη στον ρωμαϊκό κόσμο
Προσωπικές συλλογές ανθρώπων των γραμμάτων, όπως τού Κικέρωνα, τού Αττικού και τού Οράτιου, και η καθιέρωση τής δίδυμης βιβλιοθήκης, με ανεξάρτητο ελληνικό και λατινικό τμήμα, σε όλη την αυτοκρατορία.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Κώστας Στάικος
Το βιβλίο και η βιβλιοθήκη στον βυζαντινό κόσμο Η έκδοση κοσμικών βιβλίων μετά την επικράτηση τής χριστιανικής γραμματείας. Οι νέες βιβλιοθήκες και ο ρόλος των μοναστηριακών κέντρων ως σχολικών και βιβλιολογικών κέντρων

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Ιστορικός, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ιστορία τής τυπογραφίας. Η γέννηση της τυπογραφικής τέχνης. Τα πρώτα βήματα της ελληνικής τυπογραφίας στην Ιταλία. 0 θεματικός προσανατολισμός τού αρχέτυπου ελληνικού βιβλίου.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Ιστορία τού ελληνικού βιβλίου Η διάδοση τής ελληνικής τυπογραφίας. Τα τυπογραφικά κέντρα τού βιβλίου για τον ελληνικό κόσμο, από τη Δύση ως την Ανατολή. Οι πρωτεργάτες τής παραγωγής και διακίνησης τού βιβλίου και ο ρόλος τους στη διατήρηση τής ταυτότητας τού Γένους.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Κώστας Στάικος


Ιστορικός τού βιβλίου, αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων

 

Ιστορικος τού βιβλίου, αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων Γεννήθηκε τον Μάρτιο τού 1943. Κατάγεται από την οικογένεια τού αρχιτέκτονα Σπύρου Στάικου. Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο και έκανε σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών στο τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών: Διακοσμητική - Σκηνογραφία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Παρίσι στην École Nationale Superieur des Arts Decoratif, και εργάστηκε ως αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων στο Παρίσι για τέσσερα χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1970 και ασχολήθηκε με την εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Ασχολήθηκε για δέκα χρόνια με τον σχεδίασμό και την επίβλεψη των εργασιών για την αποκατάσταση και τη νέα αρχιτεκτονική μελέτη τής ιστορικής βιβλιοθήκης και τού Μουσείου τής Μονής τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου στην Πάτμο. Ανέλαβε την ανασυγκρότηση τής Βιβλιοθήκης τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι: μελέτη τής εσωτερικής αρχιτεκτονικής, εξοπλισμό και διακόσμηση καθώς και ταξινόμηση των χειρογράφων και των βιβλίων κατά θεματικές ενότητες. Παράλληλα, από το 1973, ασχολείται με την ιστορία τού ελληνικού βιβλίου από τον 15ο ώς τον 19ο αιώνα και με την ιστορία τής αρχιτεκτονικής εξέλιξης και τού θεσμού τής βιβλιοθήκης από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Προϊόν τής ενασχόλησης αυτής είναι τα βιβλία «Χάρτα τής Ελληνικής Τυπογραφίας» (1989), «Βιβλιοθήκη. Από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση» και «Σημαντικές Ουμανιστικές και Μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3000 π.Χ - 1600 μ.Χ.)».