Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ για τη φύση, την αξιολόγηση και την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης στο Σχολείο και στην Οικογένεια: Πρακτικές εφαρμογές

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος, συντονιστής τής ενότητας

 

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος

Δημιουργική σκέψη: Έννοια, χαρακτηριστικά και πορίσματα της έρευνας για παιδιά και ενηλίκους

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος

Τρόποι-τεχνικές καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης στο Σχολείο και στην Οικογένεια

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Κωνσταντίνος Γ. Μαγνήσαλης
Δρ Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Δημιουργική σκέψη: Εφαρμογές στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος

Πρακτική άσκηση στους τρόπους, στις τεχνικές και τις μεθόδους καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης με βάση τη θεματική του συγγράμματος Δαίδαλος*, όπως είναι:
Οι 70 Ερωτήσεις SCAMPER δημιουργικής παραγωγής, ο κατιδεασμός (brainstorming) , η πλάγια σκέψη (lateral thining), η βιονική μέθοδος, οι συμβολικές αναλογίες, το πρότυπο δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.

* Ι. Ν. Παρασκευόπουλος & Π. Ι. Παρασκευοπούλου, Δαίδαλος: Πρόγραμμα άσκησης της δημιουργικής σκέψης στο Σχολείο και στην Οικογένεια, Αθήνα, 2009.
** Το σύγγραμμα θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1952-1954) και παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Δασκάλων (1961-1963). Κάτοχος M.S. State University of New York, Buffalo College , με κύρια ειδίκευση: Ψυχολογία και εκπαίδευση των παιδιών (1964) και Ph.D.University of Illinois. Κύρια ειδίκευση: Διάγνωση και θεραπεία δυσκολιών μάθησης. Δευτερεύουσα ειδίκευση: Κοινωνική Ψυχολογία. Επίκουρος καθηγητής (assistant professor) Ειδικής Αγωγής και Διευθυντής Office of Testing and Research, University of Illinois (1967-1963), επίκουρος καθηγητής (assistant professor), assistant professor, και Συντονιστής διαπολιτιστικών ερευνητικών προγραμμάτων για την ψυχογλωσσική ανάπτυξη (1963-1970), τακτικός καθηγητής Ψυχολογίας τού Παιδιού τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1970-1978), καθηγητής Γενικής Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (1978-2000), Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (από το 2004). Κύριο συγγραφικό έργο: «Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (2004) * Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Γιαννιτσάς, Ν.Δ.,& Καλαντζή-Αζίζι Α., «Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1999) * «Ψυχολογία ατομικών διαφορών», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1994) * «Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (2 τόμοι, 1993) * «Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες τής συμπεριφοράς», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (τόμοι 3,1990) *«Εξελικτική Ψυχολογία», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (4 τόμοι, 1985) * «Νοητική καθυστέρηση: Διαφορική διάγνωση, αιτιολογία - πρόληψη, ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1979) * Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η.,& Γιαννιτσάς, Ν.Δ., «Ελληνικό WISC-III», Ελληνικά Γράμματα (1997).