Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Δημαράς

Ιστορικός της Εκπαίδευσης, επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών

Αλέξης Δημαράς, συντονιστής τής ενότητας
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Αλέξης Δημαράς

Εισαγωγικά
Τα πλαίσια της σειράς (χρονολογικά-εκπαιδευτικές βαθμίδες)- Τα πλαίσια του θέματος (κοινωνία-ιδεολογία -οράματα/στόχοι)- Οι έννοιες (μεταρρύθμιση-εκσυγχρονισμός-συγκεντρωτισμός κ.λπ.)- Σύνταγμα και κοινή νομοθεσία – Τα μεγάλα διαχρονικά θέματα (σχέση δευτεροβάθμιας-τριτοβάθμιας-κατάρτιση/μόρφωση εκπαιδευτικών-ομοιομορφία- η «διπλή πυραμίδα»- το γλωσσικό-αρχαιογνωσία/αρχαιογλωσσία- τα περί το σχολικό βιβλίο).

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Δαυίδ Αντωνίου
Φιλόλογος, επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι βάσεις – Τι χρειάζεται μεταρρύθμιση; (1821-1889)
Από τα αιτήματα τού Αγώνα στα μέτρα του Ι. Καποδίστρια και ύστερα στην οικοδόμηση του συστήματος (1834-1837) – Τα πρώτα 50 χρόνια (εφαρμογές, τροποποιήσεις, αποτυχίες-εκφράσεις δυσφορίας).

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Νίκη Μαρωνίτη
Ιστορικός, ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το ανικανοποίητο αίτημα για μεταρρύθμιση (1889, 1899, 1913)
Νέο εθνικο-οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο – Η αστική τάξη και τα αιτήματα της για την εκπαίδευση – Οι πρώτες συγκροτημένες μεταρρυθμιστικές προτάσεις (Θεοτόκης [1889], Ευταξίας [1899], Τσιριμώκος [1913]) -Αντιστάσεις και πισωγυρίσματα.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Σήψης Μπουζάκης
Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Δύο μεταρρυθμίσεις «που έγιναν» (1929 και 1964)
Ο βραχύς βίος τους: 1932-1936 και 1965-1967. Κύρια χαρακτηριστικά. Ομοιότητες και διαφορές. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο ρόλος του. Σχέση (συμπτώσεις και ασύμπτωτα) κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Αλέξης Δημαράς

Επιλογικά – Αλλαγές και επανεκτιμήσεις
Οι μεταδικτατορικές φάσεις (1976 και 1982) -Αριθμητικά μεγέθη (ζήτηση -προσφορά – διαθέσιμα μέσα) – Ακόμη 25 χρόνια αναζητήσεων – Επί της ουσίας: τι άλλαξε και τι δεν άλλαξε – Στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας – Αύξηση και όξυνση της κοινωνικής δυσφορίας – Τα αδιέξοδα – Ιστορία και μελλοντολογία.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αλέξης Δημαράς


Ιστορικός της Εκπαίδευσης, επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών

 

Ιστορικός της Εκπαίδευσης, επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932. Είναι πτυχιούχος τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, εταίρος (associate) του Institute of Education τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου και διδάκτωρ τού ίδιου Πανεπιστημίου (King’s College). Από το 1958 δίδαξε σε δευτεροβάθμια σχολεία στην Ελλάδα και στην Αγγλία (1967-1974) - από το 1976 ως διευθυντικό στέλεχος τής Σχολής Μωραίτη. Δίδαξε επίσης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά τμήματα. Από το 1964 ώς σήμερα έχει κληθεί κατά καιρούς σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας τού Υπουργείου Παιδείας κατά τον σχεδιασμό μεγάλων αλλαγών. Υπήρξε πρώτος πρόεδρος (1996) τού νεοϊδρυόμενου, εποπτευόμενου από το ΥΠΕΠΘ Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και τοποθετήθηκε ξανά στη θέση αυτή κατά την περίοδο 2000-2004. Ιδρυτικό μέλος (1972) και πρόεδρος (από το 2005) τής «Εταιρείας Σπουδών» τής Σχολής Μωραίτη. Υπήρξε πρόεδρος τής Ελληνικής Επιτροπής για τα King’s College (1985-2000). Από τα βιβλία του, το δίτομο «Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε (η ιστορία τής νεοελληνικής εκπαίδευσης [1821-1967] μέσα από τα κείμενα)» θεωρήθηκε ότι οδήγησε στον εκσυγχρονισμό τής μελέτης τής Ιστορίας τής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.