Μενού Κλείσιμο

2005 – Εκδηλώσεις

Σεμινάριο με θέμα: «Οι κατευθύνσεις μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής»

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εκδήλωση αφιέρωμα στα Μικρασιατικά Παράλια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)

«Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος ο Ελευθερωτής»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ημερίδα με θέμα: «Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρουσίαση τού βιβλίου τού Βασίλη Τσάφου «Η διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας – Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Ομιλίες – συζήτηση με θέμα: «Εφαρμογές τής Φυσικής»

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

«Η βλαχοζωή στα βουνά και στους κάμπους: τσοπάνηδες και τσελιγκάδες»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ

Ομιλίες – συζήτηση με θέμα: «Σύγχρονη Φυσική»

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

«Το ΕΚΚΕ, οι κοινωνικές επιστήμες και η εκπαιδευτική κοινότητα: Αποτίμηση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

«Φυσική και Εκπαίδευση: Χθες, Σήμερα, Αύριο»

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ