Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 19 Απριλίου 2005
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος ο Ελευθερωτής»

Παρουσίαση βιβλίου τού Γιώργου Λεονάρδου.
Ομιλητές οι κ.: Δρ Ευθύμιος Σουλογιάννης, καθηγητής, γενικός γραμματέας τού Συνδέσμου Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας, Κάρολος Μητσάκης, ομότιμος καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών,
Μάρω Στασινοπούλου, συγγραφέας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ