Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 18 Απριλίου 2005
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

Ημερίδα με θέμα: «Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρουσίαση τού βιβλίου τού Βασίλη Τσάφου «Η διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας – Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο»


Ομιλητές οι κ.:
Γιώργης Γιατρομανωλάκης, καθηγητής κλασικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, πρόεδρος τής Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Μαρία Πεσκετζή, σχολική σύμβουλος Φιλολόγων, Χρήστος Ράμμος, φιλόλογος, διευθυντής τού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Συντονίζει ο Κώστας Αγγελάκος, λέκτορας Ιονίου Παν/μίου, αντιπρόεδρος τής Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ