Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

«Η βλαχοζωή στα βουνά και στους κάμπους: τσοπάνηδες και τσελιγκάδες»


Παρουσίαση βιβλίου τού Βασίλη Λαμνάτου.
Ομιλητές οι κ.:
Παναγιώτης Κοντός, καθηγητής και προϊστάμενος γραμματείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατερίνα Κορρέ, καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Παπανικολάου, ομότιμος καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρυσούλα Σπυρέλλη, διδάκτωρ τής Νεοελληνικής Φιλολογίας. Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ρίζος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ